Friday, June 5, 2009

E Seo Beidh Bi An Deireadh

mise riachtanais go basaigh inniu.
nios mo na mise orm sna se mhi.
mise riachtanais lamh a chur i do bhas fein.
mise riachtanais dti dean cuisleoireacht ar.
mise riachtanas dti.
mise nil suas ag tigh e seo.
mise riacthanas go criochnaigh se.
cuir mallacht ar si, cuir mallacht ar si, cuir mallacht ar si!
mise fuathaigh me fein...
mise nil mair ag tigh me fein.
cad ina thaobh nil mise iompair se iomlan muin?
lig ar cios muidne geit de an tosach.
lig ar cios muidne pog agus ullmhaigh iad seo.
lig ar cios se bi den chineal ceanna se bhi ar tosach...
le do thoil?
maith do mise?
maith do mise na lig ar cios tabhair...
dearmad mise, ah gra.
sibhse beidh bi seanmhar se bealach.
ta me chomh mor sin i ngra leat...
do cheannsa i gconai

No comments: